Menu
Hem / Nyheter

Sökmotoroptimering i Yrket som Webbutvecklare

2021-09-04

Sökmotoroptimering inom konsultbranschen som Webbutvecklare. Detta är mina egna tankar kring mina upplevelser, de senaste åren angående webbutveckling och sökmotoroptimering.
Med denna artikel vill jag försöka knyta samman SEO (sökmotoroptimering) och det vi (jag) håller på med i det dagliga arbetet på NordicLiveAuctions.

Min koppling till Sökmotoroptimering i mitt Yrke som Webbutvecklare.

Ett försök att försöka förstå sig på Sökmotoroptimering.
Jag tror vi alla har någon gång stått som stora frågetecken när vi för första gången hörde ordet SEO.
Första gången jag hörde det var för 4 år sedan. 2-3 år in på min Webbutvecklare-karriär. Åren innan jag kom i kontakt med SEO så var jag "lyckligt" ovetande om vad SEO var för något.
Förr i tiden så var det dels inte så hypat så som nu och inte så viktigt för många.

Till en början hade jag själv svårt att förstå varför jag som utvecklare skulle ha nytta med det? "Det är ju såna speciella snubbar som enbart pysslar med sånt". Där lät jag det vara, ett tag innan jag började med egna projekt och få egna kunder.

Sökmotoroptimering inom konsult-branschen som webbutvecklare.

Sökmotoroptimering i yrket som Webbutvecklare.
När jag jobbade som konsult hos en webbyrå som webbutvecklare, hade vi många stora kunder.
Rollerna på webbyrån var tydligt beskrivna i kontraktet, även om det uppmuntrades att ta andra roller så hans det sällan med pga. prioriteringar, resurser och kundens egna plånbok. Man gjorde det man var bäst på helt enkelt. Rollerna var snara och smala, allt gick dock som på räls.
Nu i efterhand när man reflekterar över det så var det väldigt effektivt, men processen saknade en övergripande syn, just kring sökmotoroptimering. Jag själv hade inga tankar på att skriva kod som "Google gillar", det hade vi heller ingen roll för. Vilket gjorde att kunden fick ta hjälp av någon annan för detta.
Vilket i sin tur ledde till att det blev mycket fram och tillbaks mellan vi utvecklare och kundens Sökmotoroptimerare. Mycket av arbetet hade kunnat gå snabbare just kring SEO om alla varit med på SEO-tåget.

Att förstå sig på sökmotoroptimering, vad är det för något?

Om man delar ordet sökmotoroptimering så får man ju sökmotor och optimering.
Vilket ger en tydlig distinktion om vad sökmotoroptimering handlar om.
Helt enkelt att optimera din sajt för sökmotorerna tex. Google.

Den hype som blivit kring sökmotoroptimering skapas egentligen genom en massa buzzwords och tekniksnack som för den som inte är så insatt i tekniska termer lätt kan bli vilsen i.
Många sökmotoroptimerare drar nytta av detta. Som just använder sig av jobbiga ord och komplexa meningar för att du ska köpa deras tjänster.

Vad behövs för att rankas på Google?

Det är flera delar som måste på plats för att kunna rankas högt upp på Google.
Det ena är det du själv som innehålls skapare på sidan kan ändra det vill säga texten / innehållet.

Medan den stora tyngden ligger på det tekniska, där utvecklarna av sidan/systemet som du använder står för kan ändra på.
I kod skriver man hur man vill att Google ska dels uppfatta sidan men även mer tekniska hur du skriver kod som är snabb och säker.

Som sagt så är den bittra sanningen den tyvärr att under mina aktiva år som webbutvecklare på en konsultbyrå, var det sällsynt att hitta någon med SEO-kunskaper.
Var det någon kund som hade frågor kring SEO så fick antingen kunden på eget behag leta upp en SEO-expert. Eller så fick vi ta tag i dem få resurser som vi hade just då.
Det vill säga så släpade den tekniska delen efter en hel del.

Sökmotoroptimering i yrket som Webbutvecklare och SEO-Experten

Vart vill jag komma med detta? Jo, efter mina år som konsult så insåg jag hur blind man varit för just SEO medan man skapat sidor i sina dagar.
Varken att det prioriteras eller kunden känner att den har råd med det.
För det syns ju inte visuellt på sidan eller funktionsmässigt utan det handlar ju "bara" att synas på Google. Vilket många inte bryr sig om eller har vetskap om.
Oftast så köper kunden lösningen först, för att sedan inse att man måste synas på Google, vilket blir ännu dyrare, för du ska in och ändra i skriven kod.

Och sen kan ju SEO-experten FÖRSÖKA tala vett i en utvecklare som inte förstår sig på vinningen med SEO. 

Sökmotoroptimeringens beståndsdelar

Jag har valt att dela upp Sökmotoroptimering i Teknisk-SEO och Praktisk-SEO.

Teknisk-SEO:

 • Mobilanpassad
  • Enligt CNBC så kommer 72% av alla Internet-användare år 2025 att använda mobilen som det enda sätt att navigera runt på internet, vilket styrker hur viktigt det är med en mobilanpassad sida.
 • Säkerhet
  • Hur säker är sidan för attacker?
 • Design
  • Responsiv design premieras av Google
 • Hur genomsökningsbar är sidan för Google?
  • Kan Googles crawl robotar hitta i koden?
 • Sidans - Snabbhet Mäts med LCP – Largest Contentful Paint
 • Hur interaktiv sidan är mäts med FID – First Input Delay
 • Skiftar sidan i layouten? (Hänger allt med när du scrollar etc. CLS – Cumulative Layout Shift

 

Praktisk-SEO:

 • Bakåtlänkar - Vilka länkar har ni er till er hemsida?
 • Innehåll - Tex. innehållet på Artiklar, Produkter, Auktioner, Nyheter

Vi alla som gått i skola, har ju en grundläggande förståelse kring det svenska språket, meningsuppbyggnad och stavning, oftast är det bara det som krävs för att prestera bra på sökresultaten. 

Fundamentala saker så som styckeindelning. dela upp texten i en sammanfattning innehåll och kanske ett avslut på texten/ slutkläm slutsatser.

Sökmotoroptimering i yrket som Webbutvecklare.
De tekniska punkterna har ingen förutom utvecklarna med att göra.
Medan de Praktiska har ni ALLT med att göra.
Låt mig förklara varför det är på detta viset.
Innehållet på sidan och vad ni vill förmedla kunden vet ni bäst, ingen inhyrd expert.

Innehåll som folk vill läsa och delar med sig av = bättre rating hos Google.
Mer engagemang ifrån kunden/läsaren = bättre rating hos Google.

Din uppgift som innehålls-författare

Frågor som du kan ställa dig när du skriver innehåll till din hemsida:

 • Vilka är dina läsare/besökare?
 • Vad vill du säga till dina läsare/besökare?
 • Vad vill dem ha för info när dem kommer in på er sida?

Sökmotoroptimering i yrket som Webbutvecklare

Vad gör proffsen då?
Ja.. anlitar du en SEO-Firma så är det mest troligt att dem först ser till att allt innehåll på sidan är rätt strukturerat.
Texterna är tillräckligt långa och är innehållsrika (i den mån dem förstår sig på ämnet)
Sen lägger dem till bakåtlänkar till era populäraste artiklar eller innehåll.
Letar upp ord som har lite konkurrens på webben.
Och på så sätt så är bollen i rullning.

Sökmotoroptimering i yrket som Webbutvecklare

Om man kollar på den yngre generationen som är uppväxta med datorer och mobiler. Vars många drömmar är att bli Youtube-kändisar. Så är det nog bara en tidsfråga innan det blir per automatik att veta hur vi ska skriva för att Google/Youtube ska gilla en.
Om man ska ta det ett varv till så kommer detta även leda till att konkurrensen kommer öka. Vilket gör att innehållet på sidorna och det du skapar kommer vara extremt betydande.
Vilka är dina läsare/besökare? Vad vill du säga till dina läsare/besökare? Vad vill dem ha för info när dem kommer in på er sida?

Och var annorlunda och nyfiken på att hitta nya vägar till Googles första sida, det finns rätt sätt att göra på det tekniska.
Men när det kommer till innehållet, så är det många som tror sig veta hur algoritmerna fungerar men ingen som med säkerhet vet!

I allt detta så skapades Nite.Cloud som ska svara till alla frågor och utveckling och framtagning av SEO/Sökmotoroptimeringar.

Sökmotoroptimering i Yrket som Webbutvecklare